นักเรียนรับรางวัลแข่งขันศิลปหัตถกรรม

ณ สนามอเนกประสงค์โรงเรียนนารีวิทยา