Get Adobe Flash player

IMG020อบรมครูใหม่และ

ครูแกนนำบ้านสีคุณธรรม

ณ โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2566