Get Adobe Flash player

 19

 

ทัศนศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 6 สิงหาคม 2565

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานคร