Get Adobe Flash player

IMG 21

 

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร และวัดบางกระ อ.เมือง จ.ราชบุรี