Get Adobe Flash player

IMG 01

 

อบรมการเรียนรู้วิธีปฏิเสธแรงกดดันที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงและสิ่งเสพติด

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ณ โรงเรียนนารีวิทยา